Štamparija Medivest KT iza sebe ima trideset godina iskustva u grafičkoj delatnosti.

Raspolažemo kapacitetima uz koje naši klijenti mogu da dobiju proizvode i usluge vrhunskog kvaliteta. Osim proizvodne grafičke delatnosti uspešno se bavimo i izdavaštvom.

Dobra organizacija i korektan rad su ime naše firme podigli na visok stepen respekta. Tokom niza godina iz grafičke kao osnovne delatnosti proizašle su i druge delatnosti.

Tako smo nakon nekog vremena krenuli da radimo i marketing za potrebe organizacije raznih manifestacija, zatim suorganizaciju a danas vrlo uspešno i organizaciju manifestacija sajamskog tipa.