Adresa: Mije Petrovića 13, 18000 Niš
Telefon: 018/45-22-933

PIB: 108051616
Matični broj: 20923032
Šifra delatnosti: 5819

Broj žiro-računa: 170-30017492000-88