Adresa: Maršala Tita 4, 18254 Bubanj, Niš
Telefon: 018/45-22-933

PIB: 108051616
Matični broj: 20923032
Šifra delatnosti: 5819

Broj žiro-računa: 170-30017492000-88